Διουρηθρικήαυχενοτομή (bladderneckincision, BNI)

– είναι ενδοσκοπική επέμβαση και γίνεται μέσω της ουρήθρας, σε περιπτώσεις όπου ο αυχένας της ουροδόχου κύστεως, δηλαδή το κατώτερο τμήμα της κύστεως το οποίο συνέχεται με την ουρήθρα, είναι στενωτικό και προκαλέι απόφραξη στην δίοδο των ούρων.