Η ουρολογική κλινική είναι άρτια εξοπλισμένη διαθέτοντας: 

  • Υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την διενέργεια λαπαροσκοπικών χειρουργικών επεμβάσεων  (3D Laparoscopy)
  • τεχνολογία HolmiumLaser για την διενέργεια ενδοσκοπικών επεμβάσεων
  • Νέα υπερσύγχρονη Μονάδα Εξωσωματικής Λιθοτριψίας για την αντιμετώπιση της λιθίασης
  • Εξοπλισμό για επεμβάσεις αντιμετώπισης λιθίασης με χρήση Holmiumlaser (ουρητηροσκόπηση, διαδερμικές επεμβάσεις PCNL):

– ημιάκαμπτο και εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο

– νεφροσκόπιο

– ακτινοσκοπικό σύστημα C-arm

  • σύγχρονο εξοπλισμό για διενέργεια διουρηθρικών επεμβάσεων (όπως διουρηθρική προστατεκτομή και διουρηθρική εκτομή νεοπλάσματος κύστεως):

– Εξοπλισμό TURis

– Μονοπολική και διπολική διαθερμία

– Οπτικό ουρηθροτόμο

– 2 εύκαμπτα κυστεοσκόπιαΜονάδα ουροδυναμικού ελέγχου

  • Μονάδα ουροδυναμικού ελέγχου
  • Εξοπλισμό ουροροομετρίας
  • 3 μονάδες υπερήχων