Ιατρικό Προσωπικό Ουρολογικής Κλινικής

Ευθυμίου Ιωάννης Συντονιστής Διευθυντής
Ζώρζος Ιωάννης Διευθυντής
Λήτος Παντελής Διευθυντής
Μαγκούτης Νικόλαος Επιμελητής Α
Καραμανωλάκης Δημήτριος Επιμελητής Α
Ξωξάκος Ιωάννης Επιμελητής Α
Σιμάτης Σπυρίδων Επιμελητής Α
Κυπραίος Χαράλμπος Επιμελητής Β
Πολιτίδης Παντελής Ειδικευόμενος σε παράταση
Ντόντα Ντιέλα Ειδικευόμενη
Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος Ειδικευόμενος
Αθανασίου Απόστολος Ειδικευόμενος
Βαράγκας Νικόλαος Ειδικευόμενος
Γιαννίρης Νικόλαος Ειδικευόμενος