Τακτικά εξωτερικά ιατρεία – ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Νέα σύγχρονα ιατρεία λειτουργούν σε καθημερινή βάση και εξυπηρετούν καθημερινά μεγάλο αριθμό ασθενών με προγραμματισμένα ραντεβού. (φωτο ιατρείων). Στα πλαίσια λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα όπως ιατρείο λιθίασης στο όπου υπάρχει και η μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας, ιατρείο παθήσεων προστάτη στο οποίο πραγματοποιούνται ουροροομετρία και βιοψίες προστάτη, ιατρείο ουροδυναμικού ελέγχου, ανδρολογικό ιατρείο καθώς και τμήμα ενδοσκοπήσεων όπου πραγματοποιούνται κυστεοσκοπήσεις και μικροεπεμβάσεις. Επιπλέον στον χώρο των τακτικών εξωτερικών ιατρείων πραγματοποιούνται 2 φορές εβδομαδιαίως οι τακτικές ενδοκυστικές θεραπείες.

Τακτικά εξωτερικά ιατρεία – ΓΝΑ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Με τον Ενοποιημένο Οργανισμό (ΦΕΚ Β΄ 3515/31.12.2012), το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» διασυνδέθηκε, υπό ενιαία διοίκηση, με το ΓΝΑ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Έτσι λειτουργούν στο ΓΝΑ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ τακτικά εξωτερικά ιατρεία με προγραμματισμένα ραντεβού σε καθορισμένες ημέρες εβδομαδιαίως από ιατρούς ουρολόγους της ουρολογικής κλινικής του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Στα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» λειτουργούν από έμπειρους ουρολόγους τα εξής εξειδικευμένα ιατρεία:

Ιατρείο ενδοσκοπήσεων τακτικών εξωτερικών ιατρείων

 • πραγματοποιούνται κατεξοχήν ουρηθροκυστεοσκοπήσεις με σύγχρονο εύκαμπτο κυστεοσκόπιο, όπως και απλές ενδοουρολογικές επεμβάσεις
 • επιπλέον γίνονται χειρουργικές μικροεπεμβάσεις όπως πλαστική αποκατάσταση βραχέως χαλινού, περιτομές, βιοψίες και άλλα.

Ιατρείο παθήσεων προστάτη

 • πραγματοποιούνται διορθική υπερηχοτομογραφία και κατευθυνόμενη διορθική βιοψία του προστάτη υπό τοπική αναισθησία για  την  διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
 • πραγματοποιείται ουροροομετρία και ουρολογικός υπερηχογραφικός έλεγχος για την διάγνωση και παρακολούθηση της καλοήθους υπερπλασία προστάτη.

Ιατρείο λιθίασης

 • στο ιατρείο αυτό λειτουργεί η νέα υπερσύγχρονη μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας για την αντιμετώπιση της ουρολιθίασης.Η ένδειξη για Εξωσωματική Λιθοτριψία αξιολογείται από τους ιατρούς του Τμήματος.Ο ασθενής θα ενημερωθεί για την προετοιμασία και τις προϋποθέσεις προκειμένου να υποβληθεί στη θεραπευτική αυτή μέθοδο, ενώ ο θεράπων ιατρός του θα δώσει όλες τις πληροφορίες για την περαιτέρω θεραπεία και παρακολούθηση.
 • Επίσης γίνεται η κλινική εκτίμηση ασθενών με ουρολιθίαση και δίνονται οδηγίες για την περαιτέρω θεραπεία. Επιπλέον, αναλόγως με τα ευρήματα παρέχονται οι πληροφορίες για την προφύλαξη από την δημιουργία νέων λίθων στο μέλλον.
 • Το ιατρείο λειτουργεί σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του νοσοκομείου για τις περιπτώσεις που χρήζουν μεταβολικού ελέγχου της λιθίασης.

Ιατρείο ουροδυναμικού ελέγχου

 • το ιατρείο ασχολείται με τον έλεγχο και την αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχές ούρησης όπως για παράδειγμα η ακράτεια ούρων. Διαθέτει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό πλήρους ουροδυναμικού ελέγχου και λειτουργεί κάθε Πέμπτη πρωί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο των εξωτερικών ιατρείων. Η ένδειξη για την ουροδυναμική εξέταση αξιολογείται από τους ιατρούς του τμήματος.

Ανδρολογικό ιατρείο

 • στο ιατρείο αυτό γίνεται η κλινική εκτίμηση ασθενών με ανδρολογικές παθήσεις όπως η στυτική δυσλειτουργία,διαταραχές σπέρματος, υπογονιμότητα, νόσος Peyronie κ.α.

Ουρο-ογκολογικό ιατρείο

 • Στο ουρο-ογκολογικό ιατρείο γίνεται η κλινική εκτίμηση και ενημέρωση ασθενών με ογκολογικές παθήσεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος. Εδώ καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της θεραπείας, για παράδειγμα αποφασίζεται το είδος της χειρουργικής επέμβασης που ενδείκνυται και οι ασθενείς λαμβάνουν τις απαραίτητες ιατρικές και διαδικαστικές πληροφορίες σχετικά με την θεραπεία τους. Επιπλέον στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνεται και η παρακολούθηση ασθενών με ουρολογικές ογκολογικές παθήσεις.
 • Το ουρο-ογκολογικό ιατρείο λειτουργεί σε άριστη συνεργασία με την ογκολογική κλινική του Νοσοκομείου μας (ογκολογικό συμβούλιο) . Όποτε είναι απαραίτητο οι ασθενείς παραπέμπονται στους ιατρούς του ογκολογικού τμήματος για περαιτέρω θεραπεία, παρακολούθηση και ενημέρωση .