Τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα σε άνδρες για ακράτεια ούρων

– Κατά την επέμβαση αυτή τοποθετείται ένα προσθετικό υλικό (ο τεχνητός σφιγκτήρας) γύρω από την ουρήθρα για την αντιμετώπιση της ακράτειας ούρων σε άνδρα  κατά την προσπάθεια (βήχα, την άσκηση, άρση βάρους). Αυτή η επέμβαση μπορεί να γίνει π.χ.μετά από ριζική πρστατεκτομή για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη ή άλλες επεμβάσεις πυέλου, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουνα ακράτεια ούρων από προσπάθεια.

Τοποθέτηση ταινίας ελεύθερη τάσης σε γυναίκες για την ακράτεια ούρων κατά την προσπάθεια

– Κατά την επέμβαση αυτή τοποθετείται προσθετικό υλικό (συνθετική ταινία) στηρικτική της ουρήθρας της ασθενούς για να παρεμποδιστεί η απώλεια ούρων κατά την προσπάθεια (βήχα, την άσκηση, το φτέρνισμα κτλ). Η επέμβαση αυτή ενδείκνυται για τις γυναίκες με ακράτεια ούρων κατά την προσπάθεια μη επιπλεγμένη, δηλαδή δεν έχουν νευρολογική νόσο που επηρεάζει την κατάσταση, δεν παρουσιάζουν πρόπτωση της κύστης.