Ουρητηροσκόπηση (URS) – Ουρητηρολιθοτριψία

– είναι ενδοσκοπική επέμβαση και ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Μέσω της ουρήθρας και της κύστεως γίνεται είσοδος τηλεσκοπικής κάμερας (ημιάκαμπτο ή εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο) στον ουρητήρα. Εκεί ακολουθεί λιθοτριψία και αφαίρεση των λίθων με ειδικές λαβίδες σύλληψης. Αντιμετωπίζονται λίθοι στον ουρητήρα που δεν μπορούν να αποβληθούνα αυτόματα με τα ούρα και προκαλούν απόφραξη στον νεφρό.