Κυστεολιθοτριψία

– είναι ενδοσκοπική επέμβαση και ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Η επέμβαση αυτή γίνεται μέσω της ουρήθρας ή μέσω μιας μικρής τρύπας υπερηβικά, δηλαδή στο δέρμα πάνω από την ουροδόχο κύστη για την αντιμετώπιση των λίθων της ουροδόχου κύστης.

-Συνήθως η κυστεολιθοτριψία συνοδεύεται με διουρηθρική προστατεκτομή, καθώς η συνηθέστερη αιτία δημιουργίας λίθων ουροδόχου κύστεως είναι η υπερπλασία προστάτη που δημιουργεί απόφραξη στην ροή των ούρων.