Διαδερμική αφαίρεση λίθων νεφρών (PCNL)

– ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους, κατά την οποία μέσω μιας μικρής τρύπας στο δέρμα της ράχης που αντιστοιχεί στην περιοχή του νεφρού, εισάγονται στον νεφρό τα εργαλεία (τηλεσκοπική κάμερα, που ονομάζεται νεφροσκόπιο, laser, λιθοτρίπτης, λαβίδα σύλληψης λίθψν κ.α.), γίνεται λιθοτριψία και αφαίρεση των λιθιασικών συγκριμμάτων.

Εύκαμπτη Ουρητηρονεφροσκόπηση (RIRS, flexibleURS)

– είναι ενδοσκοπική επέμβαση και ανήκει στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Μέσω της ουρήθρας και της κύστεως γίνεταιείσοδος τηλεσκοπικής κάμερας (ουρητηροσκόπιο) στον ουρητήρα και προώθησή του στον νεφρό. Εκεί ακολουθεί λιθοτριψία και αφαίρεση των νεφρικών λίθων με ειδικές λαβίδες σύλληψης.

Εξωσωματική λιθοθρυψία(ESWL)

– είναι η τεχνική κατά την οποία χορηγούνται κρουστικά κύματα από πηγή έξω από το σώμα (εξωσωματικός λιθοτρίπτης) δια του δέρματος, υπό υπερηχογραφικό και ακτινοσκοπικό έλεγχο, με σκοπό να διασπάσουν τις πέτρες του ουροποιητικού συστήματος σε αρκετά μικρά κομμάτια ώστε να αποβληθούν μόνες τους.