Λαπαροσκοπική αφαίρεση κύστης νεφρού

– Για τις περισσότερες απλές κύστεις του νεφρού δεν χρειάζεται να γίνει καμιά παρέμβαση. Λαπαροσκοπική αφαίρεση απλής κύστης νεφρού γίνεται όταν: η κύστη είναι μεγάλη σε μέγεθος και προκαλεί πιεστικά φαινόμενα σε γειτονικάόργανα ή προκαλεί συμπτώματα, πόνο π.χ. από μια πιθανή αιμορραγία, ή μετά από αποτυχημένη παρακέντηση της και έγχυση σκληρυντικής ουσίας.

 

Πυελοπλαστική (Στένωση πυελουρητηρικής συμβολής)

– Η πυελοπλαστική είναι μια επανορθωτική επέμβαση κατά την οποία διορθώνεται το στένωμα της συμβολής του ουρητήρα με το νεφρό (πυελουρητηρική συμβολή). Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε ανοικτά είτε λαπαροσκοπικά.

– Η πυελοπλαστική γίνεται όταν η στένωση της συμβολής του ουρητήρα με το νεφρό (πυελουρητηρική συμβολή) δημιουργεί πρόβλημα όπως ουρολοιμώξεις-πυελονεφρίτιδες ή προοδευτική καταστροφή της λειτουργίας του νεφρού.

Απλή νεφρεκτομή

Γίνεται αφαίρεση του νεφρού σε περιπτώσεις σοβαρής λοίμωξης-φλεγμονής του νεφρού (πυονέφρωση), ή όταν ο νεφρός είναι πλέον μη λειτουργικός.

Τοποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου ενδοουρητηρικού καθετήρα (JJStent, pigtail)

Διαγνωστική ουρητηροσκόπηση-νεφροσκόπηση με ταυτόχρονη λήψη βιοψίας υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο.