Επέμβαση για την αντιμετώπιση συστροφής

– είναι επείγουσα ανοικτή επέμβαση μέσω μικρής τομής στο όσχεο με σκοπό την χειρουργική διερεύνηση και αναστροφή των αγγείων του όρχεως, οπότε και αποκαθίσταται η αιματική ροή στον όρχι διασφαλίζοντας την βιωσιμότητά του. Μετά την αναστροφή γίνεται ορχεοπηξία, δηλαδή η καθήλωση και σταθεροποίηση του όρχεως με λεπτά ράμματα ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον νέα συστροφή. Η συστροφή του όρχεως είναι μία επείγουσα κατάσταση και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, εντός ολίγων ωρών από την έναρξή της, αλλιώς ο όρχις κινδυνεύει με μη αναστρέψιμη νέκρωση.

Επέμβαση για την αντιμετώπιση κρυψορχίας

-Κρυψορχία είναι η απουσία του ενός ή και των δύο όρχεων από τη φυσιολογική τους θέση, δηλαδή το όσχεο. Η ορχεοπηξία είναι ενδεδειγμένη χειρουργική αποκατάσταση της κρυψορχίας, όταν ο όρχις δεν βρίσκεται στη φυσιολογική του θέση, δηλαδή μέσα στο όσχεο.

Η επέμβαση αυτή πρέπει να γίνει σε κάθε περίπτωση πριν από τους πρώτους 18 μήνες ζωής του νηπίου, διότι διαφορετικά ο όρχις καταστρέφεται.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η ορχεοπηξία γίνεται, όταν ο όρχις κρίνεται ακόμη βιώσιμος, και είναι απαραίτητη για την καλύτερη παρακολούθηση του όρχεως, μια και στην κρυψορχία τα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου στον όρχι είναι αυξημένα.

Τοποθέτηση ορχικού ενθέματος

– είναι ανοικτή επέμβαση μέσω μικρής τομής στο όσχεο όπου τοποθετείται ορχικό ένθεμα (συνήθως από σιλικόνη) μετά από ορχεκτομή ή πρωτοπαθούς απουσίας του όρχεως, με σκοπό την αισθητική βελτίωση της περιοχής.

Επέμβαση για την αντιμετώπιση υδροκήλης

– είναι πλαστική ανοικτή χειρουργική επέμβαση μέσω μικρής τομής στο όσχεο, κατά την οποία αφαιρείται το υγρό της υδροκήλης, ανοίγεται και αναστρέφεται ή και αφαιρείται ο σάκος της υδροκήλης.

Επέμβαση για την αντιμετώπιση φίμωσης – Περιτομή

– είναι πλαστική χειρουργική επέμβαση αντιμετώπισης της φίμωσης. Φίμωση είναι η κατάσταση εκείνη, κατά την οποία η ακροποσθία δηλαδή το δέρμα που καλύπτει το κεφάλι του πέους (βάλανος) είναι στενωτικό και δεν τραβιέται προς τα πίσω εμποδίζοντας την βάλανο να αποκαλυφθεί ή προκαλεί πόνο κατά την στύση. Κατά την περιτομή αφαιρείται η ακροποσθία κυκλοτερώς, με συνέπεια η βάλανος να είναι μόνιμα ακάλυπτη από δέρμα. Γίνεται με τοπική ή γενική αναισθησία.

Η περιτομήείναι η ενδεδειγμένη χειρουργική αποκατάσταση της φίμωσης και συνιστάται σε κάθε περίπτωση όπου ο άντρας ή το παιδί δεν μπορεί να αποκαλύψει τη βάλανο ή όταν η βάλανος αποκαλύπτεται, αλλά δημιουργεί προβλήματα στένωσης και πόνου κατά τη στύση.