Οπτική ουρηθροτομή

– Είναι ενδοσκοπική επέμβαση και γίνεται μέσω της ουρήθρας με τηλεσκοπική κάμερα.  Υπό άμεση όραση γίνεται ενδοσκοπική διατομή του στενώματος της ουρήθρας.

Ουρηθροπλαστική

– είναι ανοικτή επανορθωτική επέμβαση, κατά τηνοποία αφαιρείται χειρουργικά το στενωτικό τμήμα της ουρήθραςκαι στην συνέχεια τα δύο υγειή άκρα της ουρήθρας επανενώνονται (αναστομώνονται) είτε απευθείας μεταξύ τους είτε μέσω της τοποθέτησης μοσχεύματος (συνήθως τμήμα βλεννογόνου της στοματικής κοιλότητας) στο σημείο εκτομής του στενώματος.