Τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων

Χειρουργική αποκατάσταση των κάμψεων του πέους (Νόσος Peyronie, συγγενής κάμψη)

– Είναι η χειρουργική αποκατάσταση της κάμψης του πέους και απαραίτητη πρϋπόθεση είναι η νόσος να είναι σε σταθεροποιημένο στάδιο και τουλάχιστον ένα έτος από την έναρξη της.