Ριζική προστατεκτομή με διατήρηση των νέυρων της στύσης (αγγεινευρώδη δεμάτια)

– Η ριζική προστατεκτομή είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται ολόκληρος ο προστάτης αδένας μαζί με τις σπερματοδόχους κύστεις και τους λεμφαδένες τις περιοχής.