Ολική ή Μερική πεεκτομή

Βουβωνικός λεμφαδενικός καθαρισμός