Ριζική νεφρεκτομή (ανοικτή, λαπαροσκοπική)

Μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή- αφαίρεση όγκου νεφρού με διατήρηση υπολοίπου υγειούς νεφρού- ανοικτή, λαπαροσκοπική)

-Αναλόγως του μεγέθους και της θέσης του νεφρικού όγκου γίνεται συνήθως μερική νεφρεκτομή, δηλαδή αφαίρεση μόνο του όγκου (ογκεκτομή) διατηρώντας τον υπόλοιπο φυσιολογικό νεφρό. Εάν η μερική νεφρεκτομή (ογκεκτομή) δεν είναι εφικτή, τότε γίνεται νεφρεκτομή, δηλαδή αφαίρεση όλου του νεφρού. Στην κλινική μας η νεφρεκτομή καθώς και η μερική νεφρεκτομή γίνονται στις περισσότερες των περιπτώσεων λαπαροσκοπικά.

Νεφρουρητηρεκτομή (λαπαροσκοπική,ανοικτή)

– Νεφροουρητηρεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση του νεφρού και του σύστοιχου ουρητήραμέχρι και το σημείο εισόδου του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη. Η επέμβαση αυτή γίνεται για την αντιμετώπιση ουροθηλιακού καρκίνου του νεφρού (νεφρική πύελος) ή του ουρητήρα, που είναι ένας ειδικός τύπος καρκίνου της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού.Στην κλινική μας η νεφροουρητηρεκτομή γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων λαπαροσκοπικά.

Τμηματική (τελική) ουρητηρεκτομή και επανεμφύτευση στην ουροδόχο κύστη.

– Γίνεται σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις ουροθηλιακού καρκίνου στο κατώτερο μόνο τμήμα του ουρητήρα. Κατά την επέμβαση αυτή αφαιρείται μόνο το κατώτερο τμήμα του ουρητήρα μαζί με την περιοχή εισόδου του στην ουροδόχο κυστη και στην συνέχεια ο υπόλοιπος ουρητήρας επανεμφυτεύεται στην ουροδόχο κύστη.