Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστης (TURBT)

– Είναι η χειρουργική επέμβαση χωρίς τομή, δια μέσου της ουρήθρας κατά την οποία αφαιρείται κάποιος θηλωματώδης όγκος από το εσωτερικό τοίχωμα της ουροδόχου κύστης.

Ριζική κυστεκτομή μεορθότοπη εκτροπή ούρων –  δημιουργία νεοκύστης από τμήμα εντέρου (ειλεονεοκύστη)

Ριζική κυστεκτομή με μη ορθότοπη εκτροπή ούρων – δημιουργία ουρητηροειλεοδερμοστομίας (κατά Bricker)

Ριζική κυστεκτομή με μη ορθότοπη εκτροπή ούρων – δημιουργία ουρητηροδερμοστομίας

– Η ριζική κυστεκτομή είναι μια επέμβαση αυξημένης βαρύτητας που αποτελείται από 3 μέρη:

1ο στάδιο της επέμβασης είναι η αφαίρεση της ουροδόχου κύστης μαζί με τον προστάτη και τις σπερματοδόχες κύστεις στον άνδρα, ενώ στη γυναίκα συναφαιρούνται με την κύστη, η μήτρα, τα εξαρτήματα, η ουρήθρα και το πρόσθιο τοίχωμα του κόλπου.

2ο στάδιο της επέμβασης αποτελεί η αφαίρεση των παράπλευρων της κύστης λεμφαδένων.

3ο στάδιο της επέμβασης είναι αποκατάσταση της ροής των ούρων. Αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση τμήματος λεπτού εντέρου, από το οποίο δημιουργείται «νεοκύστη» ή χρησιμεύει ως «αγωγός» (conduit)όπου καταλήγουν οι ουρητήρες πριν εξστομωθούν στο δέρμα (ουρητηρο-ειλεο-δερμοστομία). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ουρητήρες καταλήγουνα απευθείας στο δέρμα, χωρίς την χρήση τμήματος εντέρου(ουρητηρο-δερμοστομία).

– Η ριζική κυστεκτομή γίνεται σε περιπτώσεις όπου ο όγκος έχει διηθήσει το μυικό τοίχωμα της ουροδόχου κύστης, οπότε η διουρηθρική αφαίρεση του όγκου δεν είναι πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση.