Η πλαστική αποκατάσταση της κιρσοκήλης

– είναιεπέμβαση μικροχειρουργικής για την οποία χρησιμοποιούνται ειδικές λούπες μικροχειρουργικής. Κατά την επέμβαση γίνεται μια πολύ μικρή τομή υποβουβωνικά ή στην βουβωνική  περιοχή και απολινώνονται οι διατεταμένες φλέβες του όρχεως που ανεπαρκούν.