– σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται η συμμετοχή της ουρολογικής κλινικής σε επεμβάσεις μεταμόσχευσης νεφρού, οι οποίες γίνονται από ειδική ομάδα χειρουργών της κλινικής γενικής χειρουργικής. (Παράδειγμα με φωτο. επέμβασης «λαπαροσκοπική λήψη νεφρικού μοσχεύματος»)