Η κλινική μας έχοντας μακρά παράδοση και μεγάλη εμπειρία, πραγματοποιεί σε τακτική βάση επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας – όπως σύνθετες ογκολογικές επεμβάσεις, επείγουσες επεμβάσεις αντιμετώπισης τραύματος, ακόμα και επεμβάσεις αποκατάστασης και επανορθωτικής χειρουργικής.

Τέτοιες επεμβάσεις μεγάλης βαρύτητας απαιτούν συχνά την σνεργασία και άλλων χειρουργικών ειδικοτήτων καθώς αφορούν παθήσεις που δεν αφορούν μόνο το ουροποιητικό σύστημα αλλά περισσότερα όργανα.

Για παράδειγμα σύνθετες ογκολογικές επεμβάσεις όπως σε όγκους νεφρού με θρόμβο που εκτείνεται δια της κάτω κοίλης φλέβας μέχρι την καρδιά πραγματοιποιούνται με κοινή συμετοχή καρδιοχειρουργών αφού γίνεται ταυτόχρονα επέμβαση ανοικτής καρδιάς.

Επεμβάσεις αποκατάστασης επιπλεγμένων συριγγίων μεταξύ του ουροποιητικού και άλλων συστημάτων (εντέρου, δερματος κ.α.) ή εκτεταμένων εγκαυμάτων π.χ.  στην περιοχή του οσχέου, απαιτούν την συνεργασία με γενικούς χειρουργούς ή πλαστικούς χειρουργούς.

Η κλινική μας καθώς αποτελεί τμήμα ενός μεγάλου τριτοβάθμιου νοσοκομείου πραγματοποιεί συχνά με επιτυχία επείγουσες επεμβάσεις σε πολυτραυματίες π.χ. από τροχαία, με κακώσεις μεταξύ άλλων και οργάνων του ουροποιητικού – κακώσεις νεφρού, ουροδόχου κύστεως, οσχεόυ κ.α.