Μετεκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της κλινικής περιλαμβάνει την εκτενή παρουσίαση και συζήτηση των περιστατικών του ουρολογικού τμήματος, την βιβλιογραφική ενημέρωση ή την παρουσίαση συγκεκριμένου επιστημονικού θέματος. Υπάρχει επίσης τακτική συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια καθώς και σε ερευνητικά πρωτόκολλα. Τα τρέχοντα ερευνητικά πρωτόκολλα αφορούν κυρίως τον προστατικό καρκίνο.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει εβδομαδιαίο πρόγραμμα συναντήσεων όλων των ιατρών της ουρολογικής κλινικής κατά την οποία γίνεται εκτενής παρουσίαση και συζήτηση όλων των περιστατικών της κλινικής. Όλες οι περιπτώσεις ασθενών που νοσηλεύονται στην κλινική μας καθώς και αυτών που πρόκειται να χειρουργηθούν παρουσιάζονται και συζητώνται διεξοδικά όσον αφορά την διαγνωστική προσέγγιση, την ένδειξη χειρουργείου και την περαιτέρω θεραπεία. Επιπλέον ασθενείς άλλων κλινικών που χρήζουν ουρολογικής εκτίμησης συζητώνται σχετικά με την πορεία και θεραπεία που απαιτείται.

Επίσης πραγματοποιούνται προγραμματισμένες συναντήσεις με σκοπό την παρουσίαση σημαντικών ουρολογικών θεμάτων αλλά και την βιβλιογραφική ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις και νεότερες θεραπείες στην ουρολογία.

Η ενεργής και τακτική συμμετοχή σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται η συμμετοχή κυρίως νέων ειδικευόμενων ουρολόγων σε εκπαιδευτικές δράσεις της ελληνικής αλλά και ευρωπαϊκής ουρολογικής εταιρίας. Επιπλέον η πραγματοποιήση εργασιών, παρουσιάσεων και δημοσιεύσεων αποτελεί διαχρονική επιδίωξη της κλινικής μας.

Αποτελώντας τμήμα ενός μεγάλου Νοσοκομείου όπως είναι το ΓΝΑ « Ο Ευαγγελισμός», με σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, η ουρολογική κλινική προσφέρει επιπλέον την δυνατότητα εκπαίδευσης μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος της επιστημονικής ένωσης του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (ΕΕΠΝΕ) .

Εκπαιδευτική δραστηριότητα της Επιστημονικής Ένωσης του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (ΕΕΠΝΕ):

  • Περιοδικό «Νοσκομειακά Χρονικά»

Το περιοδικό «Νοσοκομειακά Χρονικά» εκδίδεται από την (ΕΕΠΝΕ) και έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών.ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΧΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΦΕΚ 19Β΄/16-1-1985, αρ. Α3β/447, σελ. 157-158) ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ.

Τα τεύχη του περιοδικού “Νοσοκομειακά Χρονικά”, με απόφαση του Δ.Σ., εκδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή

  • Περιοδικό “Hospital Chronicles”

Επιπλέον η Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) εκδίδει από το 2006 ιατρικό περιοδικό στην Αγγλική γλώσσα με τίτλο “HospitalChronicles”. Το περιοδικό έχει ενταχθεί στις εξής βάσεις δεδομένων:

HospitalChronicles (HC) isindexedin:

Index Copernicus (2012 IC Value: 4.39) (http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?action=masterlist&id=1796) and Google Scholar (http://scholar.google.com/) (http://scholar.google.com/scholar?q=hospital+chronicles&hl=en&btnG=Search&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=on).

Hospital Chronicles has also been added to theDirectory of Open Access Journals (DOAJ) (http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=17907306) and included in the Free Medical Journals (FMG) Database by Amedeo.com (http://www.freemedicaljournals.com/fmj/E8.HTM).

HC has also been accepted by and included in theEBSCO databases (http://www.ebscohost.com/), Elsevier products (www.elsevier.com), ProQuest(http://www.proquest.co.uk/en-UK/default.shtml), HINARI (http://www.who.int/hinari/en/), OCLC/WorldCat (http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=hospital+chronicles), CiteFactor(http://www.citefactor.org/journal.aspx?query=hospital+chronicles) and SJIF Journals Master List databases.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website του περιοδικού: www.hospitalchronicles.gr

  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τετάρτης (Παρουσίαση Περιπτώσεων)

Παρουσίαση περιστατικών από τα Επιστημονικά Τμήματα του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” που πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος) – κτίριο ΑΧΕΠΑ, μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου κάθε έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30-15:30μ.μ. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές κάθε μήνα περίπου με την παρουσίαση ενός ή/και δύο περιστατικών από τα Τμήματα του Νοσοκομείου μας.

Οι συμμετέχοντες θα παραλαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια (CME-CPDcredits) χορηγούμενα από τον Πανελλήνιο Ιατρική Σύλλογο. Η παρακολούθηση είναι ελέυθερη.

  • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τρίτης (Κλινικά Φροντιστήρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις)

Κλινικά Φροντιστήρια και άλλες Επιστημονικές Εκδηλώσεις που οργανώνει η Ε.Ε.Π.Ν.Ε. τα οποία πραγματοποιούνται στο «ΔΩΜΑ» (11ος όροφος) του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ημέρα Τρίτη μεταξύ 13:00-16:00μ.μ. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές περίπου κάθε μήνα. Οι παρουσιάσεις θα αφορούν διάφορα επίκαιρα και σύγχρονα θέματα, που μπορούν να αναπτυχθούν σε μία ή/και σε περισσότερες ημέρες, με περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, για ολοκληρωμένη και σε βάθος αποσαφήνιση συγκεκριμένων θεμάτων. Τα Κλινικά Φροντιστήρια γίνονται από έμπειρους εκπαιδευτές, με μεγάλη γνώση του αντικειμένου τους και δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη για όλους.

  • Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Το 25ο Ετήσιο Σεμινάριο έχει προγραμματιστεί από 17 έως 21 Φεβρουαρίου 2020.

Το Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης οργανώνεται κάθε χρόνο τον μήνα Φεβρουάριο από την Ε.Ε.Π.Ν..Ε., στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” – “Δώμα” (11ος όροφος), κτίριο ΑΧΕΠΑ και πραγματοποιείται ανελλιπώς από το 1996. Το Σεμινάριο είναι πολυθεματικό και περιλαμβάνει: Εκπαιδευτικά Συμπόσια, Επίκαιρα Θέματα, Επιστημονικές Αντιπαραθέσεις, Διαλέξεις και τις νεότερες εξελίξεις σε διάφορες ειδικότητες. Τα Ετήσια Σεμινάρια Σ.Ι.Ε. μοριοδοτούνται από την UEMS, μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου με μόρια (credits) Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD). Τα κείμενα των εισηγήσεων δημοσιεύονται στα Πρακτικά του Σεμιναρίου και στο περιοδικό “HospitalChronicles”, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.

Περισσότερα εδώ