Νέα πρωινά εξωτερικά ιατρεία ουρολογικής Κλινικής

Οι εργασίες για την δημιουργία νέων πρωινών εξωτερικών ιατρείων του ουρολογικού τμήματος του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» συνχίζονται και βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους.

Στα νέα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία βρίσκεται εγκατεστημένη και η νέα σύγχρονη μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας.