6ο EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Ο ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΩΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ, 7 – 8 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο “Δώμα” του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» στις ιστοσελίδες: – http://www.evaggelismos–hosp.gr/ – www.vitacongress.gr

Read More

17th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology

Παρακολούθηση ιατρών της ουρολογικής κλινικής του συνεδρίου του τμήματος ουρολογικής ογκολογίας της ευρωπαϊκής ουρολογικής εταιρίας. Όπως πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρον συνέδριο παρουσιάζοντας όλα τα νέα δεδομένα στον δύσκολο τομέα της ουρολογικής ογκολογίας.

Read More

3D Laparoscopy

Πραγματοποιήθηκε η παραλαβή και παρυσίαση του υπερσύγχρονου πλήρους εξοπλισμού για λαπαροσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις μετρισδιάστατη απεικόνιση(3DLaparoscopy).  Στον υπάρχοντα εξοπλισμό HighDefinitionμε τον οποίο πραγματοποιούνται μέχρι σήμερα τα λαπαροσκοπικά χειρουργεία της κλινικής μας, προστέθηκε νέος υπερσύγχρονος εξοπλισμός λαπαροσκοπικών επεμβάσεων τρισδιάτατης απεικόνοσης (3D), ανεβάζοντας έτσι ακόμα περισσότερο το...

Read More

Νέα πρωινά εξωτερικά ιατρεία ουρολογικής Κλινικής

Οι εργασίες για την δημιουργία νέων πρωινών εξωτερικών ιατρείων του ουρολογικού τμήματος του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» συνχίζονται και βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή τους. Στα νέα πρωινά τακτικά εξωτερικά ιατρεία βρίσκεται εγκατεστημένη και η νέα σύγχρονη μονάδα εξωσωματικής λιθοτριψίας.

Read More

Παραλαβή και παρουσίαση της νέας και υπερσύγχρονης μονάδας εξωσωματικής λιθοτριψίας

Παραλαβή και παρουσίαση της νέας και υπερσύγχρονης μονάδας εξωσωματικής λιθοτριψίας DornierUIMS της DornierMedTech Γερμανίας. Η Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» : ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης της ουρολιθίασης. Έχοντας μακρά εμπειρία η ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός πραγματοποιεί με επιτυχία εδώ και πολλά έτη όλο...

Read More