Παραλαβή και παρουσίαση της νέας και υπερσύγχρονης μονάδας εξωσωματικής λιθοτριψίας

Παραλαβή και παρουσίαση της νέας και υπερσύγχρονης μονάδας εξωσωματικής λιθοτριψίας DornierUIMS της DornierMedTech Γερμανίας.

Η Ουρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» : ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης της ουρολιθίασης.

Έχοντας μακρά εμπειρία η ουρολογική κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός πραγματοποιεί με επιτυχία εδώ και πολλά έτη όλο το φάσμα των ενδοσκοπικών και διαδερμικών χειρουργικών επεμβάσεων στην αντιμετώπιση της λιθίασης.

Με την απόκτηση του υπερσύγχρονου εξωσωματικού λιθοτρύπτη της Dornier διαθέτει μια ακόμα θεραπευτική επιλογή σε ασθενείς με λιθίαση ουροποιητικού, παρέχοντας έτσι το σύνολο των θεραπευτικών μεθόδων που είναι διαθέσιμες στην ουρολογία για την αντιμετώπιση της λιθίασης.

Author Info

kkadmin