Οι χειρουργικές αίθουσες είναι νεόδμητες και υπερσύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό.

Λειτουργούν καθημερινά μία έως δύο χειρουργικές αίθουσες για επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία, καθώς και δύο αίθουσες καθημερινά για επεμβάσεις υπό τοπική- περιοχική αναισθησία.

Επιπλέον επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να διενεργηθούν καθημερινά.

Αίθουσα Ανάνηψης

1η Αίθουσα Ενδοσκοπικών-Διουρηθρικών-Διαδερμικών Επεμβάσεων

2η Αίθουσα Ενδοσκοπικών-Διουρηθρικών-Διαδερμικών Επεμβάσεων

Αίθουσα Λαπαροσκοπικών και Ανοικτών Επεμβάσεων

Αίθουσα Λαπαροσκοπικών και Ανοικτών Επεμβάσεων