6ο EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Ο ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΩΝ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΠ, 7 – 8 Φεβρουαρίου 2020 στο Αμφιθέατρο “Δώμα” του Γ.Ν.Α. «ο Ευαγγελισμός»

Περισσότερες πληροφορίες

στο τμήμα της Ένωσης Επιστημονικού Προσωπικού Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» στις ιστοσελίδες:

http://www.evaggelismoshosp.gr/

www.vitacongress.gr